Kdo jsme

Křesťanské společenství Mozaika 

Církev, která spojuje lidi dohromady

 

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací patřících do Církve Křesťanská společenství. Důležitou roli pro nás hrají vztahy - s Bohem a s lidmi kolem nás. Na budování přátelství proto klademe důraz a snažíme se pro ně vytvářet podmínky. Kromě nedělních shromáždění pořádáme různé akce jak v týdnu, tak o některých víkendech. Jsme církví uznanou a registrovanou státem, ale také církví na státu finančně nezávislou. Na chod Mozaiky přispívají věřící svými dobrovolnými dary. Pokud by byla potřeba nějaká nálepka, tak nás lze zařadit mezi evangelikální církve. 

 

Nabízíme poradenství pro různé životní situace, např. v oblasti partnerských vztahů či financí. Prostřednictvím peněžních sbírek a praktické pomoci také podporujeme charitativní projekty u nás i v zahraničí. 

 

Kromě Křesťanských společenství v České republice spolupracujeme také s křesťany v zahraničí – jsme oficiálními partnery britské církve Ground Level Network či mezinárodní sítě církví Every Nation.

Čemu věříme

Věříme, že Bůh existuje (a to ve třech osobách jako Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý). Věříme, že stvořil celý vesmír a nic, co je v něm, se mu nevymklo z rukou. Věříme, že Bůh je větší, lepší a člověku blíž, než si vůbec dokážeme představit. 

Věříme, že Bůh je osoba a má osobnost, podobně jako je tomu s každým člověkem. Díky tomu je mezi člověkem a Bohem možný osobní vztah. Věříme, že i když jsme tuto možnost blízkého vztahu s Bohem kvůli hříchu ztratili, Bůh to nevzdal a připravil pro každého člověka řešení v dobrovolné oběti svého syna Ježíše. Věříme, že Bible je Boží slovo, které přijímáme jako nejvyšší autoritu naší víry a našeho života. 

Věříme v církev s velkým „C“, která zahrnuje všechny upřímně věřící křesťany. Místní církve jsou součástí této Církve a žádná z nich, tedy ani Křesťanské společenství, není jedinou pravou církví.

 

Pokud vám nestačí tento stručný výčet, můžete si víc o tom, čemu věříme, přečíst v Základním dokumentu Křesťanských společenství. Jeho součástí je i Apoštolské vyznání víry, ke kterému se spolu s ostatními církvemi plně hlásíme.

 

Pokud chcete vědět víc, klikněte na stránku Kód 3:16