Neděle v Mozaice
Každou neděli se scházíme od 16 hodin v kampusu Univerzity Hradec Králové. Shromáždění jsou otevřená široké veřejnosti, a tak je navštěvují jak křesťané, tak i další lidé, kteří se chtějí o Bohu něco dozvědět. 

Co můžete očekávat? 

  • neformální atmosféru 

  • inspirativní a praktické poselství vycházející z Bible 

  • kvalitní program pro děti 

  • možnost „pobýt spolu“ nad šálkem dobré kávy  

 

Zavítáte-li k nám na návštěvu, rádi vás uvidíme. Ciťte se mezi námi úplně v pohodě. Nemusíte si stoupat, modlit se, zpívat ani dělat nic, co dělají ostatní. Možná nebudete napoprvé rozumět všemu, co uvidíte nebo uslyšíte, ale to nevadí. Můžete se nás na cokoliv zeptat, žádné otázky nejsou tabu. 

To hlavní není setkání s námi. Ani my se na shromáždění nechodíme v první řadě setkat spolu navzájem, ale setkat se s Bohem. Ne, že by to nešlo jinde a jinak, ale církev je dobré místo k setkání. Ježíš řekl, že kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam bude uprostřed nich. 

Atmosféru mozaikových nedělí můžete ochutnat prostřednictvím videí na YouTube nebo v podobě audio podcastů na webu Mozaiky nebo iTunes. Aktuální program shromáždění najdete v Kalendáři akcí.

Církev v obýváku

Kromě nedělí se setkáváme také na tzv. domácích skupinách. Jde o společenství zpravidla šesti až dvanácti lidí, kteří se scházejí v rodinném prostředí. Na skupinách je větší možnost se vzájemně lépe poznat a navázat mezi sebou hlubší přátelství. Skladba lidí na těchto setkáváních je pestrá. Přesto přirozenou cestou vykrystalizovaly některé skupinky, na nichž se schází lidé spíše věkově starší, nebo naopak mladší generace. 

Pokud byste chtěli některé z těchto setkání navštívit, seznam jednotlivých skupin najdete na barových stolcích v neděli v Mozaice, případně nás kontaktujte na emailu info@mozaika.hk nebo telefonu do mozaikové kanceláře 722 270 902.

Mozaika IN
Setkání Mozaika IN jsou určená především pro ty, kdo už Boha znají a mají touhu posunout se na cestě za Ním dál, jít víc do hloubky. Scházíme se vždy první úterý v měsíci, abychom zažili INspirativní vyučování a INtenzivní uctívání. Setkání se koná v naší mozaikové kavárně na adrese Mýtská 2, Hradec Králové.
Modlitební setkání
Každé úterý se scházíme k modlitbám v 19 hodin. Přijít může každý, kdo má modlitební potřebu nebo ten, kdo se chce modlit za druhé. Modlitby probíhají v klubovně Mozaika Café na adrese Mýtská 2, Hradec Králové. Těšíme se na vás!