top of page
laskavira.png

LÁSKAVÍRANADĚJE

kód 3:16

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Bible, Janovo evangelium 3:16

Láska, víra a naděje v akci

 

BŮH MILUJE

Spousta lidí si myslí, že Bůh má vztek, že je na lidi naštvaný a má chuť potrestat celý svět. Jiní si myslí, že Bůh na lidi kašle. A On při tom miluje svět – všechny snílky, i ty, co přišli o naději; zkrachovalce i úspěšné.

Bůh miluje i Vás…

 

BŮH DÁVÁ

Pokud někdo někoho miluje, chce s ním mít vztah. Kvůli hříchu to ale mezi člověkem a Bohem přestalo fungovat. Hřích… Archaické a náboženské slovo? Ne. Ve skutečnosti jde o to, co jsme pokazili, kde jsme selhali, neudělali věci správně. Bůh na to všechno má řešení: proto poslal - dal - svého syna Ježíše. Bůh o tom říká: „Kristus byl obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých.“ (Bible, Židům 9:28)

 

MY VĚŘÍME

To je krok, který je na nás. Jednak si přiznat, že jsme ledacos ve svém životě pokazili, a litovat toho. A pak uvěřit tomu, že Ježíš zemřel za všechny naše hříchy, a tak, když Bohu dáme ve svém životě prostor, můžeme začít znovu.

 

MY ŽIJEME

 

Skutečně naplněný život, který není omezený sedmdesáti či osmdesáti lety na planetě Zemi, ale trvá a trvá tak báječně dlouho?! Může to znít jako laciný reklamní slogan. S Bohem se ale nezklamete; s Ním se takový život dá zažít. Zkuste se na to zeptat Boha osobně a uvidíte, co se stane.

bottom of page