top of page
dalsi_krok_tma_edited.jpg

DALŠÍ KROK

cesta duchovního růstu

Duchovní růst znamená růst ve víře a lásce (k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě), 

a tak dorůstat do podoby Ježíše Krista.

Duchovní růst má 4 klíčové fáze, jak vidíte na obrázku. A pomáhají mu 4 zásadní katalyzátory.

Podle nich připravujeme v Mozaice 4 kurzy.

cesta_rustu.png

Mnohem víc o tom, jak v Mozaice rozumíme duchovnímu růstu, se dozvíte

jedním kliknutím na kázání Jakuba Limra: Nádherný rok.

Navigace na cestu

KURZ ZÁKLADŮ

4 mozaikové neděle + 4 další lekce

- Kurz proběhl 4. 12. 2022 -

KURZ DUCHOVNÍ ZRALOSTI

4 lekce o duchovních dobrozvycích

1) čas s Bohem I (modlitba, Bible)

2) čas s Bohem II (posvátné stezky)

3) společenství (neděle + skupinky)

4) štědrost (desátky + sbírky)

- Kurz proběhl 8. 1. 2023 -

KURZ DUCHOVNÍCH DARŮ & SLUŽBY

4 lekce o duchovních darech a službě

včetně lekce o tom, jak říct svůj příběh víry (tzv. svědectví)

Zarezervujte si místo na nejbližším kurzu

v neděli 17. 9. 2023 od 9 hod. v kavárně v Mýtské

KURZ VEDENÍ & UČEDNICTVÍ

4 lekce o tom, jak pomáhat druhým na jejich duchovní cestě

- Kurz proběhl 30. 4. 2023 -

Zarezervujte si místo
Mám zájem (můžete vybrat víc možností)
Mám zájem dozvědět se víc (můžete vybrat víc možností)

Děkujeme!

Zarezervujte si místo
bottom of page