top of page
dalsi_krok_tma_edited.jpg

DALŠÍ KROK

cesta duchovního růstu

Duchovní růst znamená růst ve víře a lásce (k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě), 

a tak dorůstat do podoby Ježíše Krista.

Duchovní růst má 4 klíčové fáze, jak vidíte na obrázku. A pomáhají mu 4 zásadní katalyzátory.

Podle nich připravujeme v Mozaice 4 kurzy.

cesta_rustu.png

Mnohem víc o tom, jak v Mozaice rozumíme duchovnímu růstu, se dozvíte

jedním kliknutím na kázání Jakuba Limra: Nádherný rok.

Navigace na cestu

KURZ ZÁKLADŮ

4 mozaikové neděle + 4 další lekce

(Kurz proběhl 4. 12. 2022)

KURZ DUCHOVNÍ ZRALOSTI

4 lekce o duchovních dobrozvycích

1) čas s Bohem I (modlitba, Bible)

2) čas s Bohem II (posvátné stezky)

3) společenství (neděle + skupinky)

4) štědrost (desátky + sbírky)

Zarezervujte si místo na nejbližším kurzu

v neděli 8. 1. 2023 od 9 hod. v kavárně v Mýtské

KURZ DUCHOVNÍCH DARŮ & SLUŽBY

4 lekce o duchovních darech a službě

včetně lekce o tom, jak říct svůj příběh víry (tzv. svědectví)

KURZ VEDENÍ & UČEDNICTVÍ

4 lekce o tom, jak pomáhat druhým na jejich duchovní cestě

Zarezervujte si místo
Mám zájem (můžete vybrat víc možností)
Mám zájem dozvědět se víc (můžete vybrat víc možností)

Děkujeme!

Zarezervujte si místo
bottom of page