134454215_3595124387219353_8549443856423
HNUTÍ 21DENNÍHO PŮSTU

Iniciátorem hnutí „21denního půstu“, které odstartovalo v roce 1999, je americký pastor Jentezen Franklin. Rok co rok se k církvi Free Chapel v Gainesville (Georgia, USA), kde Franklin slouží jako senior pastor, připojují křesťané ze všech koutů světa, aby v třítýdenním období na začátku roku hledali a ctili Boha speciálním způsobem.

 

V pozvánce k půstu Jentezen Franklin tradičně říká: "Společný půst v lednu, je stejný model jako modlit se ráno, abychom zjistili Boží vůli pro celý den. Věřím, že pokud se budeme modlit a hledat Boha a dáme mu naše nejlepší na počátku roku, ON požehná CELÝ nadcházející rok! Ale hledejte vy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a všechny tyto věci vám musí být přidány (Matouš 6:33)."

 

Na českých oficiálních stránkách www.jentezenfranklin.cz najdete:

  • rady a popisy různých druhů půstu

  • denní biblická zamyšlení

  • další materiály, které vám v půstu mohou pomoct

 

Denní biblická čtení najdete také v mobilní aplikaci YouVersion nebo na webových stránkách www.bible.com jako 21 Day Fast.

PŮST V MOZAICE 

Začni rok 2021 spolu s křesťany ze všech koutů světa hledáním Boha a jeho plánů! Také Mozaika se opět připojuje k půstu, který se koná v období 10. - 31. ledna 2021. 

Jsi ochotný dočasně se vzdát něčeho, co je dobré, abys zintenzivnil svou touhu po něčem ještě lepším; touhu po Bohu a Jeho přítomnosti ve svém životě? Hledáš řešení pro nějakou svoji situaci, ale máš pocit, jako bys tápal ve tmě? Prožíváš něco těžkého a potřebuješ, aby ti Bůh řekl, co dělat? Potom se v tomto období přidej k půstu v Mozaice! 

VYHLÍŽEJTE NOVÝ ROK S BOHEM!

Mottem pro rok 2021 je: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. (Bible | Izajáš 43,19 | ČEP). 

Stáhněte si brožurku k půstu 2021 (formát pdf), která vám poslouží jako průvodce následujícími dny půstu. Sdílet se s tím, co jsme prožili, četli v Bibli a jak nás Bůh oslovil během období půstu se budeme online na mozaikové nástěnce. Tak pojďme do toho společně!