HNUTÍ 21DENNÍHO PŮSTU

Iniciátorem hnutí „21denního půstu“, které odstartovalo v roce 1999, je americký pastor Jentezen Franklin. Rok co rok se k církvi Free Chapel v Gainesville (Georgia, USA), kde Franklin slouží jako senior pastor, připojují křesťané ze všech koutů světa, aby v třítýdenním období na začátku roku hledali a ctili Boha speciálním způsobem.

 

V pozvánce k půstu Jentezen Franklin tradičně říká: "Společný půst v lednu, je stejný model jako modlit se ráno, abychom zjistili Boží vůli pro celý den. Věřím, že pokud se budeme modlit a hledat Boha a dáme mu naše nejlepší na počátku roku, ON požehná CELÝ nadcházející rok! Ale hledejte vy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a všechny tyto věci vám musí být přidány (Matouš 6:33)."

 

Na českých oficiálních stránkách www.jentezenfranklin.cz najdete:

  • rady a popisy různých druhů půstu

  • denní biblická zamyšlení

  • další materiály, které vám v půstu mohou pomoct

 

Denní biblická čtení najdete také v mobilní aplikaci YouVersion nebo na webových stránkách www.bible.com jako 21 Day Fast.

PŮST V MOZAICE 

Začni rok 2020 spolu s křesťany ze všech koutů světa hledáním Boha a jeho plánů! Také Mozaika se opět připojuje k půstu, který se koná v období 5. - 26. ledna 2020. 

Jsi ochotný dočasně se vzdát něčeho, co je dobré, abys zintenzivnil svou touhu po něčem ještě lepším; touhu po Bohu a Jeho přítomnosti ve svém životě? Hledáš řešení pro nějakou svoji situaci, ale máš pocit, jako bys tápal ve tmě? Prožíváš něco těžkého a potřebuješ, aby ti Bůh řekl, co dělat? Potom se v tomto období přidej k půstu v Mozaice! 

VYHLÍŽEJTE NOVÝ ROK S BOHEM!

Naším mottem pro rok 2020 je: Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! (Bible | Přísloví 3,5-7 | B21). Letošní půst je spojený s radikálním přiblížením se k Bohu a zaměřením na Jeho přítomnost uprostřed všedních dnů.

Stáhněte si brožurku k půstu 2020 (formát pdf), která vám poslouží jako průvodce následujícími dny půstu.

Mozaika je součástí Církve Křesťanská společenství | Stránky archivovány Národní knihovnou ČR (WebArchiv) | © Křesťanské společenství Mozaika