MOZAIKA V PARDUBICÍCH

Jsme Křesťanské společenství Mozaika v Pardubicích. Hlásíme se k hodnotám první církve. Ve Skutcích 5:42 se píše: Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za MesiášeProto se setkáváme na tvz. domácích skupinách, kde vyvyšujeme Ježíše v písních, modlíme se spolu navzájem a vyučujeme se dle Písma Svatého - Bible. 

 

Setkávání máme každé pondělí od 17 hodin.  V domácím prostředí v Polabinách, na Dukle a Popkovicích. Naší vizí je text Písma Matouš 28:18-20: Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kromě pondělních setkání pořádáme nepravidelné akce (přednášky na zajímavá témata, veřejné čtení Bible, balíčky pro domov pro seniory).

SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
 

Jednou měsíčně se společně setkáváme na větším shromáždění na adrese Staročernská 1799, Pardubice. Nejbližší setkání je v pondělí 16. března v 18 hodin. Přijede David Loula.

Další termíny setkání v roce 2020:

20. dubna, 18. května, 22. června, 14. září, 12. října,  16. listopadu a 14. prosince. Těšíme se na vás!

KONTAKTY

Martin Rak, tel.: 608 142 440

František Miláček, tel.: 702 188 347

Mozaika je součástí Církve Křesťanská společenství | Stránky archivovány Národní knihovnou ČR (WebArchiv) | © Křesťanské společenství Mozaika