MOZAIKA V PARDUBICÍCH

Jsme Křesťanské společenství Mozaika v Pardubicích. Hlásíme se k hodnotám první církve. Ve Skutcích 5:42 se píše: Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za MesiášeProto se setkáváme na tvz. domácích skupinách, kde vyvyšujeme Ježíše v písních, modlíme se spolu navzájem a vyučujeme se dle Písma Svatého - Bible. 

 

Setkávání máme každé pondělí od 17 hodin.  V domácím prostředí v Polabinách, na Dukle a Popkovicích. Naší vizí je text Písma Matouš 28:18-20: Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kromě pondělních setkání pořádáme nepravidelné akce (přednášky na zajímavá témata, veřejné čtení Bible, balíčky pro domov pro seniory).

VÁNOČNÍ KONCERT V PARDUBICÍCH

Srdečně vás zveme na Vánoční koncert Elišky Lelkové, Petry Markové a Zdeňka Svědíka v pondělí 9. prosince od 18 hodin na adrese Staročernská 1799, Pardubice. Zazní klasické vánoční písně, orchestrální skladby, moderní vánoční písně a koledy.

Vstup zdarma.

Přejeme Vám pěkný advent!

KONTAKTY

Martin Rak, tel.: 608 142 440

Josef Hampl, tel.: 607 152 950

František Miláček, tel.: 702 188 347

Mozaika je součástí Církve Křesťanská společenství | Stránky archivovány Národní knihovnou ČR (WebArchiv) | © Křesťanské společenství Mozaika