Mozaika v Pardubicích

Jsme Křesťanské společenství Mozaika v Pardubicích. Hlásíme se k hodnotám první církve. Ve Skutcích 5:42 se píše: Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za MesiášeProto se setkáváme na tvz. domácích skupinách, kde vyvyšujeme Ježíše v písních, modlíme se spolu navzájem a vyučujeme se dle Písma Svatého - Bible. 

 

Setkání naší domácí skupiny máme každé pondělí od 18 hodin v Polabinách a v Popkovicích. Naší vizí je text Písma Matouš 28:18-20: Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kromě pondělních setkání pořádáme nepravidelné akce (přednášky na zajímavá témata, veřejné čtení Bible, balíčky pro domov pro seniory).

SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ / V DOBĚ PANDEMIE ZRUŠENO
 

Jednou měsíčně se společně setkáváme na větším shromáždění na adrese Staročernská 1799, Pardubice. V modlitebně CASD na Slovanech na konečné trolejbusu č. 1.

KONTAKTY

Martin Rak, tel.: 608 142 440

František Miláček, tel.: 702 188 347

EKUMENICKÁ ONLINE BOHOSLUŽBA

Potkáváme se a dohromady tvoříme jednu společnost. Nejbližší online setkání se koná ve čtvrtek 25.3. od 18 hodin na YouTube. Připojte se s námi k bohoslužbě pardubických církví.