MOZAIKA V PARDUBICÍCH

Jsme Křesťanské společenství Mozaika v Pardubicích. Hlásíme se k hodnotám první církve. Ve Skutcích 5:42 se píše: Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za MesiášeProto se setkáváme na tvz. domácích skupinách, kde vyvyšujeme Ježíše v písních, modlíme se spolu navzájem a vyučujeme se dle Písma Svatého - Bible. 

 

Setkávání máme každé pondělí od 17 hodin.  V domácím prostředí v Polabinách, na Dukle a Popkovicích. Naší vizí je text Písma Matouš 28:18-20: Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kromě pondělních setkání pořádáme nepravidelné akce (přednášky na zajímavá témata, veřejné čtení Bible, balíčky pro domov pro seniory).

Setkání pro veřejnost se konají na adrese Staročenská 1799, Pardubice - Bílé předměstí. Nejbližší termíny jsou:

 

  • 16. září

  • 14. října

  • 11. listopadu

  • 9. prosince

 

Na setkání zveme zajímavé hosty, kteří nám slouží duchovními dary. Rádi se setkáme s každým, kdo hledá a nebo již nalezl Krista ve svém životě.

KONTAKTY

Martin Rak, tel.: 608 142 440

Jozef Hampl, tel.: 607 152 950

František Miláček, tel.: 702 188 347

Mozaika je součástí Církve Křesťanská společenství | Stránky archivovány Národní knihovnou ČR (WebArchiv) | © Křesťanské společenství Mozaika