MOZAIKA VE DVOŘE KRÁLOVÉ
Mozaiková domácí skupina se schází v sobotu 1x za 14 dní ve Dvoře Králové nad Labem. Přidejte se k nám, rádi vás uvidíme!

KONTAKT:

Honza Moudrý, tel.: 734 125 806
email: dvur@mozaika.hk